Finowie wpisali radziecki okręt podwodny na listę grobów wojennych