Na Litwie znaleziono tunel wykopany przez Żydów w czasie II wojny światowej