Na Łotwie demontują ostatnią radziecka bazę jądrową