Samolot Nordica przerwał start z powodu awarii technicznej