W Finlandii w kartonach z bananami znaleziono 20 kg kokainy, która docelowo miała trafić do Estonii i Rosji