W Tallinie odbyło się uroczyste spotkanie estońskich Polonusów